Bán đất

Tất cả tin rao (15) Xem trên bản đồ
Giá:
25 tỷ
Diện tích:
825m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

30.3 triệu / m2

Giá:
5.5 tỷ
Diện tích:
538m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

10.22 triệu / m2

Giá:
5.5 tỷ
Diện tích:
600m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

9.17 triệu / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
1400m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
14.16 tỷ
Diện tích:
3539m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

4 triệu / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
100m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
88m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
3580m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
100m2

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
Thoả thuận
Diện tích:
414m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

Thoả thuận / m2

Giá:
150 triệu
Diện tích:
665m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

225.564 / m2

Giá:
1.6 tỷ
Diện tích:
96m2

Giá / Diện tích:

16.67 triệu / m2

Giá:
1.22 tỷ
Diện tích:
96m2

Giá / Diện tích:

12.71 triệu / m2

Giá:
11 tỷ
Diện tích:
508m2

Giá / Diện tích:

21.65 triệu / m2

Giá:
22 tỷ
Diện tích:
2200m2

Giấy tờ pháp lý:

Đã có sổ đỏ/sổ hồng

Giá / Diện tích:

10 triệu / m2

Top